Exkurz do našich dějin…

Počátky klubu se datují k 1. dubnu 2014, kdy Hostivici vládlo aprílové počasí. V odpolední hodinách se v Sokolovně Hostivice poprvé sešli Jan Černý a Petr Stejspal, aby zde odstartovali vznik nového boxerského klubu The Hornets – Box Club Hostivice v oblasti Prahy-západ. Na tomto legendárním tréninku se také náhle zjevil Petr Prudký.

Během dvou měsíců se k Hornetům připojila první desítka boxerských nadšenců s nulovými nebo naopak zápasovými zkušenostmi. Po roce fungování, MKSH p. o., coby zřizující organizace, zažádala o registraci v rámci České boxerské asociace. Od této doby se klub účastní ligových zápasů.

Klub má v současnosti své zázemí v Sokolovně Hostivice, kde třikrát týdně probíhají pravidelné tréninky a jednou týdně sparingy pro zájemce.

Autorka loga klubu je Kristina Černá, která se také stará o design úborů a promo fotografie.